,,0 Hoofdstuk I. Bevolking. - 3 - Loop der bevolking gedurende liet jaar. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Werkelijke bevolking op den 31n December van het vorige jaar Beide Mannen. Vrouwen, geslachten, Vermeerdering i geboorteJ 2> gedurende j ysy 7y het jaar door f vestiging Geheele vermeerdering Vy - y Vermindering sterfte gedurende 3^ /JL/ het jaar door vertrek7 Geheele vermindering. y y a 7 z 3 8 - J 3 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering Bevolking op 31 December van het jaar8 Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, be- Mannen. Vrouwen. hooiende tot 1. de Land- en Zeemacht (de laatste met inbegrip van het korps Mariniers) 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen Opmerking omtrent den loop der bevolking Beide gedurende het jaar. Mannen. Vrouwen, geslachten. Getal geborenen in levend de gemeente levenloos aangegevenen Te zamen Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen y Getal huwelijken

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 3