Hoofdstuk IX. - 34 - II. Herhalings-, ZondagWerk- en Bewaarscholen Herhalingsscholen. Bewaarscholen. Werkscholen. Zondagscholen. Getal scholen Getal onder wijzers. Getal leer lingen. Getal scholen. Getal onder wijzers. Getal leer lingen. Getal scholen. Getal onder wijzers. Getal leer lingen. Getal scholen, Getal onder wijzers. Getal leer lingen. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. Man. Vr. -- r'

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 34