77 STAAT DER FABRIEKEN 7 /crzST, I 7 y y -y Mö I I /S* /Z C/' X^XX- <sXX* X^Xè. 0? (J c3 X yj- yy<$é> y /<t y y y yxy X o XX X yy X CP y^ p crq SOORT DER FABRIEKEN (Alphabetisch.) NAAM TAN DEN EIGENAAR- Aantal arbeiders in de fabriek werkzaam. Volwassen Mannen. Volwassen Kinderen (mannelijk) O Vrouwen. Kinderen (vrouwelijk) O Gebezigde beweegkracht (stoom, water, gas, enz AANTAL O 24 O (D m a Ej 03 o "3 o CD m ■s s Ti cS PH c3 S-l c3 Oh Oh O Ji>C/O^CX' O'-' ar szs-at^r-r O) c Ce*Ot^O Ql^CL™ Ot^*n - /*7 Lstséf'V - r <la>* C2c CS~ZJ-~7 -vzr^tSy. 7 y 'C<^c^ri e^z, -y^yoc c*S^><y CX- ats-yv-tsfCf-cfy, -g.. /T-a-Z/7 -? cs-zs^f-&Cx-X^ •^>7 OF g 0<^>7 y^ *- &~o. ®y t. Qf^o— »-/ C^ZS-y* O êsr-i^y-, c ts^s^-y-7 V?C^-6»^o<^<^fcX^L Z-T-ZJ-Z. r^ZS É^e. £.->-7 <uf 3~~ X c5~ lT~ f2o-0<y/?-£SZ -cv/ S2hSZ^-,&/ C-~n °C^ /<rt y r~ yy c? éT yy QLX -7 - y y y y</ yy CO O ^2: 7 <77 cJV <3^ Fabrieken zijn nijverheidsinrichtingen. waarin 20 of meer arbeiders werkzaam zijn, benevens die met een getal van minder dan 20 arbeiders, indien daarin van mechanische beweegkracht (stoom, water, gas, enz.! gebruik wordt gemaakt. Alle andere zijn Ambachten. Tot de kinderen worden in verband met de wet va» 19 September 1874 (St.bl, no. 130) gerekend de personen van volbiacbten lSjaiigcn tot volbrachten 16jaiigen leeftijd. Alle anderen zijn volwassenen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 39