Hoofdstuk II. Verkiezingen. Getal kiezers (volgens de kiezerslijsten gesloten in het jaar waarover het verslag loopt) voor: a. Leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal/V3% b. Leden der Provinciale Staten c. Leden van den Gemeenteraad STAAT van elke keuze voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad. Dagteekening der NAAM EX VOORNAMEN van elk gedurende het jaar gekozen Raadslid. Getal uitgebrachte stemmen bij de Getal blanco briefjes bij de Getal briefjes om andere redenen vanonwaarde verklaard bü de Getal geldige stemmen op eiken verkozene uitgebracht bij de Verkiezing. eerste 1 stemming. herstem ming. eerste stemming. herstem ming. eerste stemming. 1 m O 3- Xi eerste stemming. herstem ming.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 4