44 - Aangevoerde hoeveelheden en besteedde prijzen ter markt, zoo deze niet vermeld zijn in het verslag van den landbouw.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 44