- 47 - c. Scheepvaart langs de rivieren kanalen en vaarten Getal schepen gevaren door de gemeente en door sluizen aan de <gemeente toefcehoorende. OPVAART. AFVAART. Aanmerkingen. Getal schepen. Tonnen inhoud. Getal schepen. Tonnen inhoud. d. Werven en scheepsbouw. Getal werven. Schepen op stapel op 1 Januari. Schepen nieuw aangebouwd gedurende het jaar. Schepen op stapel op 31 December, Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 47