Hoofdstuk XIII. b. Middelen van vervoer te lande. - 48 - Inrichting, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. a. Middelen van vervoer te water. Opmerkingen omtrent stoombooten en schuitendiensten. Verleende en ingetrokken concessiën. Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen, hetzij over de ge wone, hetzij over de spoorwegen. Verleende en ingetrokken concessiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 48