Burgemeester en 'Wethouders voornoemd, - 50 AttTCTa opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente .«.n:.en aangeboden aan den Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van De Burgemeester

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 50