Hoofdstuk III. - 6 - Plaatselijke verordeningen.door den Raad gedurende het jaar vastgesteld. (Opgeven den titel of het onderwerp.) Door den raad zijn op de hierna vermelde tijdstippen vastgesteld de volgende verordeningen 1. Strafverordeningen, te weten Naar een door Burgemeester en Wethouders, ingevolge art. 177 der gemeentewet ingesteld onderzoek, is voortdurend kracht toe te kennen aan de volgende plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd De algemeene herziening, voorgeschreven bij art. 178 der gemeentewet, heeft plaats gehad

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 6