- 7 2. Belasting-verordeningente weten 4. Instruction 3 Verordeningen van verschillenden aard 5- Vernietiging of schorsing, zoo die heeft plaats gehad.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1908 | | pagina 7