UITVOERIG EN BEREDENEERD VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE I GEMEENTE 10 mm S^iXS^Q- VAN DEN OVER TIET .JAAR (Art 182 der Gemeentewet.)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1917 | | pagina 1