Provincie NOORD-BRABANT, UITVOERIG EN BEREDENEERD VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE 19^ OVER HET JAAR Gemeente PWNCENHAOE. VAN DEN (Ingevolge art. 182 der Gemeentewet.) -.j 1 q P. Stokvis ea Zoon, VBosch. *°- 1S- 1S00 - 3 -l#20.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1922 | | pagina 1