Provincie NOORDBRABANT. Uitvoerig en Beredeneerd Verslag Toestand der Gemeente 19^ OVER HET JAAR Gemeente VAN DEN (Ingevolge art. 182 der Gemeentewet) P Stokvis en Zoon, 's Bosch No. 18. ,,M - 1003

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1928 | | pagina 1