HOOFDSTUK IV. Financiën. De opbrengst der belastingen me in de Jaren t 1931 1932 1933 193** 1935 Hfdsom pers. bel. 5o5oO^ *4162*4,56 *42135,96 *40027,66 6200»- ao/58'12/12/300 0f>0. 2105,87 83800,- *4937,72 5222,60 48000,- Hfö.so® grondbel.geb. 7310,15 7880,14 7950,- 8099,58 >4110,82 80 opc. Idem 781*4,13 8*4GS,*40 8602,76 0657,86 9308 ,*41 Hfö.eom grotóbel.ong. 8201,85 8336,29 8*100,- 8383,30 3909,29 30 ope. idea. 2185,07 2223,01 2400,- 22*40,26 225b,53 50 ope.venaogensbel. 665*4,- 5193,- *4*497,75 7257,56 *4^85 Classificatie geo. fondsbal. (3e bias) 33-66,- 0?33,19 12511,11 12957,- *4250,->47 ÖO 80/80 80/55 odc. idem." 11265,- 29S11, *40 JG936,- 370:59,3*4 27226,79 Hondenbelasting. 2371,75 2*453,65 2*491,- 2*478,75 2*4*46,50 Schoolgeld. 6151,81 5*419,17 *4129,07 3981,08 *4f?3,56 V ensakel i Jkh bel'529,98 1129,19 2677,89 W1.59 *4W,92 Vergunning? recht1*475,- 1518,75 1782,50 1925,- 1857,50 Verlof srecht, 025,- 891,75 987,50 968,75 mooi- n tsvttoixbel.5565,58 6X8*4,39 6106,38 6708,76 7106,01 Baatbelasting. 15981,86 166:9,71 15627,39 15813,83 15178,6? LegOGgeldeB. 28*41,05 2167,15 23^7,70 2527,60 2*486,>45 I' rktgelden. 5699*25 2069>' 2785,- 355160 2288;68 F re carlo re eht en188,50 281,50 256,17 Bou^teireihbalftatlng, *407,69 *478,25 BIJ gelöleenlng werden opgsnoacnt In 19 -1 1 Hè f menbare "geldleentng .'ad f .3*43000,-(m* rran opgenomen f.271000,-) In 1912 3 5 openbare geldleenlng «6 f.150000,- m 5} f geldleen ng -ad f.*46900,-, aaagcg»nn bij de U.V.Benfc voor Hüderl Ck» - enten. In 1911 i gelölecming ad f.189800,-, aangegaan bij het Pensioenfonds Koloniale laaftsd i&n ren. In 191*4 *4| geldleening ad f.00000,- aangegaan ala tortlla—H> *4 geldl.-aning ad f.106330»- aangek'; a bij het Pensioenfonds Officieren min de Landmacht in Hed.Xndië. *4 geldieening ad f,306500,- aangegaan bij het Pensioenfonds SurêpBurger! i Jka Ambt .In lïed. tndiê. *4 geldlening ad f.12*4500»- sangsgs^n bij hot Wsöumn m Wassénfonde WaropBurg,AmbtIn Bedtnüie In 1915 t *4* 0 geldleenlng ad f.85000,- aangegaan bij de Veenkoloniale Lev v ns verzei-:® rin. Haatsohsppl J Buitengewoon werd afgelost 1 In 1911 8 5 geldleening 1983 ad f.IJOOO,- restant f. 6500, 5 19 1 ad f.160000,- f.127500,- IfeC 1926 ad f. 21000»- f, 15000,- Boerenleen bank Beek. In 1911 :*4 3/*# 19 7 ad f, 75000,- f. 57500,- Boerenleen bank Eindhoven. *4| 1930 ad f. 88500,- 8 f. 77700»- Boerenleen bank Frlnc@nh$$. Hè. 1931 ad f. I350O,- 8 f. 11970,- Boerenleen bank Beek. In 19:>4" 8 192® A f220000,- 8 f.l82500»- Pensioen fonds Kol.Landsdien. H 1932 ad f. *46000,- 8 f. *4*4000Bank V. Bed. (leasen ten

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 13