HOOFDSTUK VI (vervolg) 'Bmmim vsa *e«r lxlao^lji'9» oor ais I»-» voor* Hij men ontploffing ia da fabriek van de *tt.V dpretfatm- fabctefc*®!» 30 Kevasber $#33 wafd lift pe*ee©» geiewi* VevwMtóalijli vEm «awlêoeaee ©aaervindins Mj be***fei&& #a» betro'SteeHjk -v. >.iw pmftf rmv iMÉfWr9 da bCfMtMMMl M In d© labris* dergelijke <»esv&Ueft «let aaer vosnrabeoen. Voor beatrljdlo-va brans be sat de fsesaesnbe em auto- tarraA* spuit* t?tlb» in 1$35 door een aietsve is vervangen. 9e beüeatrifö gescfalQat door bet g©»«" ■■«te»P9r8onaoitv*o*öe psUUs* Voor bet dorp i#A bestaat oen vrijwil Ui5e toarlvw 0® «MlAdelUJfc m bet uit- ïm&ttm vxr een braaft m b®# breien.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 17