HOOFDSTUK VI (vervolg) Imml Prlmmtèmw at© imto bmVmst vmtmükgknrm tot fumfo*

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 18