VERSLAS van den TOESTAND DER GEMEENTE PRINCE NHASE Over de jaren 1931/1-35. «•O—O—O-O—O—O—O—O—O-O"" O— I

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 1