HOOFDSTUK VII (vervolg) la te ma mwsImnp ma eoavoudie po&k &mm» lega, dat regelaat|g in «eer m*&*a etaat «ordt ^eheudea. In d» Xteormk Prinwiai&m Be«k Wvintit «tich vrijwel oveml rioleerinc, vm*X&a®8 rog#»* e» lialsbend«sfct#r vorken afhield, Zij vordt guregtild naballen m otö&tèm&m, mt huisvol1 oordi in de )sm$m van ©p^iltsnM m naar een terrein der ©asaaeaiw? ov«rgeb.m<sï*t» ffe sortering ®©rdt een klein deal veftanond en de reet op geregelde tijden nl den met door verkoop veMjdord. In 1933 MI lpjfe news veel v«e in #0 gNMMNVfco door ma&* m Islam»» «©er Êfmgatact. Cnr^rigene tpen emetic# tmaietteXijfce tielt# voor»

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 20