HOOFDSTUK XII ARBEID. I* aiBeoafco Im bij bot ^octlooaboidofeeslult WV1, Do «oidupuMSkliodHi do uitvoering verbonden,«arden feirtdii door do 01 strltisarbaidrtiaurs to Brea, ovoaolo die MrefffOtx. o do Voor beid* gtvnUan la set de amaGBto Brad® tan overefSifce&at -loten. Voor do roiü&liHi «er tdnfe»IoXttitl»6 va#d door don raad s«m vw**rd«ai*ifï &«te fuet^etotd don |0 Mi i935t«oiifco HJ V*»vaa 1.3 Septonbor 193%,m*79 I# floodgtffcoiirdU 00 bootrijdin*; va» de Piii&ooobotd elscbt mn do gpaooittoi Jout* lljke tp©ïi®3oaie wam» Hst oatsiftl gapla--toten In steun m fA-f ir».;: Hm op tot pl,; .300. far uitoefening van controle over do vsarfeleotea «i to tiet wM««ir vo® HJ5 de bear .-'lekdijk »lo control «ur *aa*jeet«MU As&ti. iJkfi-rAibeittiK eerS. gOBOtap s in bet 19 >1 p f i 1932 T5 ft» fi X933 79 i» (R 19 5m I» t» 1930 m

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 26