HOOFDSTUK XIII. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. 9ê gemeentel ijfk* rnmmmm ie mm bet Btuigefltjfc Am* bestuur* fm eweigD vua tie «lachte econoriier.h& ostikvFtgXn vm üe -mskz oberen Bestuur mn a©«r belangrijke ultbrsiö log, aoödat van de «eigende mibsiöim öeeetati n-oaeaeeag. i la 19^1 r. 6xk>v» In ISM3 fa-'iKx),- Is 1933 f.ltOO In 193* f. 90<X>t~ i» X535 f .13500 lfc£ «t het rv..'» „-J.? i.bcföaJf entten a©*5 bi r f^-irtlfliiiiisi^e tt|Jf femrtteHjke inetekiir*.-v3n 5e liefdMi^etd.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 27