Aldus opgemaakt den 28 Januari Burgemeester en Wethouders van Princenhage Burgemeester.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1931 | | pagina 38