Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Notulen van de gemeenteraad | 1900 | | pagina 201a