9 79 -/ 2 £^S C^ZZ /X/ a /Zf j C 7^'S'Y y z Y y t ^Z^7/f7 Y Z ^<c<^ é,y-e. Z/ &/Z y ry~e y yy S'Y YY YCY yyYYY/ ZC'Z/c W z<ZZZ* Z^yyy r y-s ^^Z— S <yzZ z- Zb^Z. /zr./^ fZ^ yyyz-y ZC-yy y -Zzz ^Zy^yy Z S^t - yZ- Z Z Z ZZ Z~&*- 7 Z g?f 0 y&* ■Zzs'jfA ~~~J y^y&'Z-y ~i~~*Z z< AT (p yS^z yr- -Z ZYY^^ s Z-9*YZy Y Y rs^ -~yyy^±. Y s s's t yZyy y t y r Yy yy t 'Ayy .c Z*. r Y £yY-e. s .-ii^ i? ^YY-yy y yxy-YY y*y?y? y yy Y - y Y Z*- /Z yZ>£~* SZyyty yZ^yZ-y/S ^y~T £?yZ' bryz7z^i. /Z y ss <Zy~Z-yy y^A-yZ' '/Ztofy Zyzyz^ Z^ £y-y~&y. .Z c yzs^ZZZZ Zy^SZ^A rZ'tZyy/ Z/ <y-zAs< ^y/y^y?yy-r^Y yZ^A Z^zzZ^^ZZC, yz> t/Z <.yy Zz^y-t^Z Ayz &Ze. &£*rZy^7^£^ye^ZZy&tsy7Z Ze s^i^y -y? £yyyz^-&y-*Z?&*+ZA ^£:?r^Y'yZ;£c^£zZ/^^&AZy^ Zyé Z^^y-z-YrZ^yZtz? ^yy? ty? Z A7^/éZZ*?y-yA?/Z. y y yy- xZ y H—eyZZ* *y -y-<g^» <ZZS€y^y /(Z?Zj J^Ytry Y&/T tv Z ^yZzZZ^y Z^-y ^^y eyZZ^cZZ zz \zy-y Zy £-iZf £?&yyy~~z^*^yz^€-Yr*' YZ-yz. Z^-Zy^-' t^yy y-~z y s~l - Z* 4 a/ Y<Z Z^ZYyz~ /z 7 X X e^z. Z/z^ZB z- Zyz Ze*Z r&y£<Zez Z^zzz^ zé ZZA <y£>Z^ZZZ' Z zZ'Z^^' Zys? z Zy* Ze-Z y^yZ y z ^4/Zf zJZZ^y'$Z<r~2-'£/ yAZ-yy-'' Z~fzZ/ y^yy z t yz ^ZZ■£/&-- yyy^ Z^ Z yA' ^ZZyZZj Zx: <£yLz*~&*y y ly^Z-yyA? Z^ZZZ yz 1/ zZy^r-^x L- -yzyyrz&ZCzyz/' ZzL- 'y yZyy Z ZZ xbyYYy-s~yZ~y <~y y'yyyy'XXi^Y. Z/ Ze^ ZyY Y ó-s-yt-/ tfCASZ-yZy Z^eZ^' ZYyZ^yZZ^y-. yyZ^S^SS Z^Y^y-Z*..-. ZyZ ZZ~& z- 'y^y-Y - yZzZ Zf> ZJ fj rz <fj> Z z //y sy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1821 | | pagina 1