i y Ly 'O cxu oL £.-3 y U "ISe-l -v7 yy ^,<2' yySx y/ Qyy// e^C/^ r ©.y/y/^y//,y y^y y <2yk-t--sfl /.//yyy 7 c. «O yy /y/y ij g^-,^ /cPÓy y yy oXy y -y c~yfcy/<^^yy/ ey 9—^Vyy/y c2,/$<. yy yy o<-^^>- cfi yy/y n c)l CcOc-oL- -'CVL-' oLUk 'ke^c-7 sUO-O ~JL e^n^LJ /i/'cui'V ol_ c^T"L'' -V-c-c>c4'v<'i-ive^-i.C'LeV tC-~V&X,£:L vCj C-^'V y*i^-e^<H 1C-I-14. C^ L ll C 11^ y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1858 | | pagina 1