26 /pAp 'Z/ r/p cx V c lc^t li' L I At? /PPcP XT* <y •Jy^ Jy^tyy cP^/^/y^/j,L y y tAAJAAL^ A CAAyyAyyAA^ y -Zv^k y qA^q_, AA /a>sfo<i>^jy^ <2^-A (y e/yA /cPcr^ QkeZ yyé^A^j/ zA/ cA A?—> -a^A-%^^~ °A^ Ck^L AA^/A«JAy~y cy&^/y /PcaAAA /AA Ay eZ ^./o^e- <zk >__Zk a^-A /cZt -£—i^-fc-" --z^-z?Cz2> y <2-<^OZJO O^zt, 1 Z'l y y y CMk z< a^-c^Z o/^zc --i_. GsAa^ -,-»—t- <?-^A is*-y^ zfyA~> (AAA&— 0«^-vM?tf»-t_- C2^^ o .ye- <2- -*_-£? Z> 0<^y— - O yZ Z ^a<— a t C3^2L zk/ 7 ^<2zg<-Z kPk J'' y/ 7c^ £--*-r_- G<-—i - -G_---^ y -y /z/k *oé. ./-„... oZ y z zk /V kk

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1858 | | pagina 3