<2s<Z* /(féAA CA va? Cu l l 1 V O L^l X- £-<1 ■y U C y - Ctn t êti 1 toziA2sv%/ i C''^<-3CJ?AZ^~ a-^O 0L-"t^2-.. XX r/ zf <21—I ^Cx53 —t__X2> ->

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1858 | | pagina 4