3^ V -z^zf" CPc^y^zr/ /o>£y CVÊ>< j?_ e, /cpypf O/ (2^ </3e-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1858 | | pagina 5