'^2- I <4 -zzzzt^-, Qyx -&^yXyz/Xz?yz>yy 2cP/ 4*C !V t 1 Is-n c^yp 4^? z&Py /J? ^Xy^p^z^Cz^zz>Zz-^ rZ^ZZZ? zh^Z- PPy #P QL^P Xp? Xfy Q^z&^yf yX—y y^^zpP /tftycP xP^zyXZ/Pr^. cycy^z- -z SJ X>^2 'SX^Zy? yp- y&Xy -tz^z£?y<z s /CP^Zf? y^PzS-<?<Z^ é^7<z^s^Z'Z~^ -~Zz2^zz^ ■Xky ZZf2^. zZZCZZo-Z- ZZZXyz zyz^y>X<Z-yz-zSz&y--&2s XP. XzP^ ZZz&^z^ z^z -Zf Q.-Xfez /c#ZzR XpXzyXzzPypz zyXyy (ZzZP - /zft^cR C yyiy Xd^i /J y &X /Zy<2~y XJ<y. S, V /XX Z^z-zz y yzszz-T? g_-^^2-z^ -xxP^zyy/r zzy^Xz), -Z/25&4.>-2^ ~^Z>~Z>-Z"Z yPy <&z?-7 /X X /X y xPy -X X Q-^Pest /<j>Z?Z? XXP-?~iyyX~Xyi z^Pz- /x'z'z Ci y^< cPqZ> Pq, yXz-y'yzZcz/ zy^z^ //Xp.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1887 | | pagina 7