7 X cvC.^ *cftz«L-^ ^L JLjzrfc-,^ <sX~tylyX y*- <y <jk—> v t G<_ q^ <z_ft C 'fta^-^_ a^ af 1_- e_ e- 4T ftF_ c_cy^ a-- a_^> a.7~'fto-—- f*- c_ a_ -ft^-9O ftos^ IZ~-<> <2—- <2_-^ n-^ZTft-- 1^/ G^<_ --t- Q^2 f Ft-c-<>-j -*- -F- o-— GyZfiV ac^ Goci F »- t? F -7'- C^ftiAyCycft^ftft /Vcft^ (3^-OC^_ 5^/o^,_-r^ C_ Q^o~Z^Zs~C^ CzXL^, fX^x -7Z.Z ?T/} ytze JcTTy iyftt'^a-A> 5 0. ^Q^lstsJ rft)ftft~ X ^v, -yftU/ityftf ft ^-P^O^LCsS rS) a-i,06<X iftft* efte. fthtn? aft? zftp-pft 70ft. Z £*s\s C//3 wF^FFIFJFI i /V y'- ^s/oCt. eft C'c^y /z 3 '7. ,£^3 -jstA. ^iV JZ3 U ftfty £-n- SZ 3. ^-Xc-^A^/C —ftz^ 'e y^-vt £^y <X /y z z. /zV- y —ftcxy ey^ft i Cy£sc oft $vifcóft, ft<3 2^ f/ ^2^-7-7-7'7-7'7 /3 ft ws^fo^VistStf 2-£>*si 4 jfl &isi/ A* 7L Cft/J ft^C eft (ftsi/ /33 /33 2. (ftfte -C/d 4s~£t^sv "^L^tA, eC. G* Aw <zyft- y'/ft <Xe y^a^t^a -P>r~ lm £-v\ t tA &-isi /w?X Xj^ -ft0k. <?i-ry-ö /3 <P- ^4a^x -^r^y KjaftLr* £<tc£t ft3<P. Qs&'ft'Ct-OCA' tyC-$-f c 0-C< y^ftft***

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1922 | | pagina 1