U JtJ M /^a. ytesL-j?<zx j? g. s gZt £y-z^^-> -g7-*^€-^-<? -eS £JCJL. y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 15