y s -x x x y/oZy^yx <y 'Z<y Z°Z. ZZZ y?/y y/, y^l. y //■L^-y y^y^zyc /y Z^y '9 ZyZ y/z/z^^ Z*£ ZL'Z-Z. -^ZZy*/^ ^y yyy ZZZ^^r^tzy-zy^y y/^cZ- ycf Z*y Zf ^Z-Z, f "x yy <s 'is^iy y? <y? /Ly<^ y^Z'-z^^. yZZZA^^. ^y>-v-?^ Z+~o-/ Z<zg Z y^Z>?-^y£ Zzg/-2^zy *hy/t yy^. ^ZéZ-^<tye/-*ty-?^ ^2-^ yyyzZ^i^p Z^rZ yyy ïZyi ^yZZj? yZ,a^> ZZ>z s/Z^e^ ZZ>2? Z y yy Z^y^f Q-£-2*/g-g^t--G- JZg^Zt^, <a^ Zr .-yy <yZyy -c <3 yy^ y^yz. L ^yZZy y y ZZyyy^^f^- /2? ZyZ'Z^&z-^z^-? fZg-*^7 C^?---z--~9-zr-?<£ze--s> x s- y yyy/>yZZ*-^--, Zy^Zy^y^^ cZ^~y^Z^Z Z- /c^Z^o cy yZrZ?é> yy Z*- yy" y^ZZ/ «-•■« c44t ^Z 4ZZ -,. x>-x-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 18