7 s cX/77yk^s? 7^> ^AOz-~? J^-c-2^9 tZï-2-7 yTc^p z^de-^^> ^Tc^-Zef Ctcyy-p/^zk. c7. *7 yys^o 7*7^ cSc a777^7 7<7 _y_ t^yy. 77. 7<T>. c7? 7 77.777^ 7 <P^> yy? <c~7x eTTsey^Tp^ ■^9 - 77c y y. 7 yyy^t 7^7/7-. - yy-a cy^-^z-z^ yy 7 c77p^7> é^zyï'éyp t?j/4^0'7^/2£0é/'£xy?&<T^? 7 y7777p7?7y-<? Tiy7y7^ ^7? y*>i yzyz7<&7<ryy> tz< <- 7-77^cy? 72 &yxp7y4^7? a y/7y 77 7^ 77u'^ >g^p a y&ztt^-x-cx^^TeTd&yTy? O- 7?77*7 y /y ^i777^ éiyy evTsx^Ty, t? y?&, *CZ 'tyyyyy yy-s- x'y. <7* ^7-, y *7d<7 cd^Ti-c-o t/77&-c ade^e c777z-£ TP-v^CP - y&{ gyc^z-Pcf. <c<>-? c? -£4. y <y ^P7s x. "7^ <9 (7/v7£f. (p 7p- p- c7^ey--<--c>-e-^L*3<^7-~£>'2^2z7?7c>^p e^y <2z?^z77*^? y .- c7 7' -TTyy^py yLyT^ec^Tz^^ cT^Tf yTp^t^y, 7>*^ c 7 e^cy TT+^JL 77y ^7 *7y^7 ^7^ 7 y~<-£ 7 g^-7 7 y~ ^7^ 7c 'P<-K_. y*~r 7 7sr er 7? zX zXe <y£^. ^y?4KdeC'y-t_& 'é-cS^ <CZ~7eCr- e- ^cf. y# y/y yy<7 V7 y/é. \7d?& j>&y. 7^ P' ftsZ cy<c* y p Q. y IyT^p <^#7 T^yy^yyx^^^r cy. 7cd?c7<^cy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 19