j /"yt^ <^2z>-Zoi Z*^L~7 I •I - 7 Jyyk a zié? yy?yy y? y^ y 'rZ-£ -é!-g-^pX^>z2^-z^> 'f<y 01 zPzzz^z^rp cf ty^y^y, y y? t y^^e c yy^. - {2-&-6-Z4 zx^^zS g/r -»■» -Wsê <£-«-«-? ,?ÏV5> -Z^Z-cpP z< z s?S* - /- z ^z^z-zJe^épA) z>t z>/ zy&z^? y yy Jzz^z' y^ ey&t-'x? -i^fz^e-z3y*-*<^^ yp J? <y y^ rZX^r yr Z^ZZ cf<A p t^p. y/z?> yyy. /a?/. -T y^yfr X<£ y^yyy w?- ^^^yyyyy s^&^y>^r S ^/f- J*0 ^/_^r ^4^-z^7^r y&zp ^fz^yzit s? J CJ y^z^p cf yp z^<2^7 zZC^? -4*/.- Z~Lz-czA yp y o yfézp- p/ /M. ■y/ yy^y <S a y yyyy zyy^z^c^z^-z^^y y* c yy^ /y ^y/y Jz> •a^zr-z-*p£-p<p ^y^cj y&y cyyyz-z--tz-z-^^> y^z zk ck~y yy^yy yy^y py cyy. yfzh z* od^z> y<yy z2-zr-zzsf UZ> -yz^^-z^yp -y^—p^pc y y yy/yyp-z^zr. y zzz~y> yyy z cz£&y yy- yyyp «^r <5<-fc-7 ^-t-T. <^:^'C^<-<--fr^>^' ^<L yy -«—cx.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 20