J^<?-A^ééyséle^ ^y/?^yf-S'<0l2'<<Z-/^. ^-3. /&y? s4!&S J?^ /i/^y CSïf^ZjLz yyy-.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 29