A I xy ■M ^/Z2y*~p? -' y£é&Cy^' ssy. ^y*y<~y- A<S> y/a*-w Cyfo -7^ 'c/t? <Ay?-Z-c c/ö Cy^U* A* C ^ZZcx -//z <z££y? ^y---i--->^ 7 -^£y*y>-7 C' s-y ^=<-^/ cJ^> y^cr &y£> A 7? 'J ■yZ^4 y y es-z-z-e.y *'s A so A S Ac?A'. a?^£. A 4"?.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 3