7 y <y V y 7 y c// T??'?'?77S<£yy<Jgy y^^~/ <Se Z?£PP 5>?y> y*-y yC-^: 5*->-7 yy~xy-t-'!> 3 yPP-y^y tp£cy$ {pyPppyz^rejr ép-p PP*d~?_ '-ésL#* -y~ yy-/• ^^2^7 7^^/ -<? yy 2

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 4