M E r* O K IJ <2^? zzaz-y^jCtZLzZ^ X?/ - zyjt&sLA?' &*gé S-é-Pe-t^J-*»-? ^1&. <!&S s#f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 5