K M T F G tóSÉi Itl yt <z*z ^-<? z^éAy y< yy^ (k<t~e? ^jf- y?y /y ^yy^' yyy. ^y?J<?77?-? y£-y<<y A-/ «-* y^yy&y <y£y^-z< y? zAtA-T-? -i^i& /A y^yy ys?. <y< - A^cca 4>y. «5 ycf - z£^2-?.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1928 | | pagina 7