a \f cJ'cS /<f ts a ^4L cJ 2. '^z A j--i-^^ Z2—? ''^^-7' JZScS o^ ,0^4^cf^S ^<1x41^1^4Z24<!?4U^LSI (E^é>tz4^_ zoy^a^-> *£/l;

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1930 | | pagina 11