IV U ÏJ ty- ?a -xxx^x^xX yy^y^^cy Xe/. J? y?p?y^yy y%XL?:y y^y J ^x yyyy??yy ^x ^y- c^^d. c/Ö ^4xVx yf'X. ^CX eaé^yy? yf J^'. ^y. <yé<hp y?y?é> -XX. X^r X <yy^< XV y^eL^y^- Xx <s^t-i-7. -y&y X X/c//, yyyy yzy<y. yyyy^y?- ^y^y??ry^c /ycfy yycy y? y y^ y> - yyyy yy yC^^éz yy y£ zy? yf^-r *y<y? yy <p> ^yy yy ,^y, A3S". yy? yy£ yty^e^? iyCzzg*? yyziPu Xet^?y ~zXX^X x x. - X x x^x X <?y p y yy y? X7'. ^y^z^-s 2?ipc^-> yZyty^. yyy XX3 X^ yy^. *yy. .i? xxrxxxx c^zzt^t? c* ztAzzyc^z e ?f y> 7 PUAL -i_^s *^yCXX_XX<t W_*_i y c <y y yyy s/cP- if u -XS yz> -? p y ~5; y^f-z? z>yyy zy yk-?y -y y ^3 x: zpyy sr, y-i^yy<y?? XX x^- y dn y^t z*. y^*-^? >xX ZPM Cy^~ y^ry yU*r. cfy x^ xx z?e<yty-3<z> zgyy. y<y y\ y?, z^z^y ^y. y. yyy Xc/c/.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1930 | | pagina 16