yy: - - y->-? c~ .z^py-y' y^—^c~-c~<—3 y ^y y_^ yyy, -^yy ^2-7 o^ ^>y^z-<p- yyy^^c-^-pL—^ yy y c/ y <s~~ yy. -yyy^ „- yy yyyy.cyy p^yy*-?p^^y^stz&^-ye - y*? y^yy ^~zy s-ypi-iy? - yf%?^yy /y^ y^is^<^zzyy yyy^ -*&-*-? 2 s P~ s p yjy. ■yy^-e^KP-? yy^y. -py p-y-yyay-p-^cj p»- c y^y^-y. /y/é p^y^-p-pc^} s-ysy y** y^-y* *y*-y^-^.^ppy^y/yC~*--7^ y^y^y. r-^^ë- - '-c- y y^^y^yy^^- -?* -2^7^ ^'7 yyk^yy yif tyy? yy^^y~y^kkz> $^-~y*—éyy y^-*—-*—-? erS r -^/ s&<j^y^y^z -P-? y y "y^ftriz^z>y?^4-~-r c.0'<i^ey&<>z>*z/^£---t-^^-jz-p ^(c^yyppyy %^*-é^?y&-<^-?--?*&y, y yy>~~^, yy y£k* jy 2-' 7 7 y^'Z f~y^f Pt tp^t P PZt. P't 7 2^'' p/tt, p 'j^f p *- -, -) ^pP _j v cy*iy&^-^-9—zy^-e^ &y-t—z-pi y y ypg^xp p?y cx_^yy-*—-<^.pzp*y >?—«_-_ -v - <y-y. y cy y^yyey yyyy^-^a y p^y-s y y y^y?cyycy&£~ps-é-p^-tc^iyy&^^rp az—y^^. ycjoj. y^zrv^yp? ^y s c/fp>^j?-£y^yy <yy

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1930 | | pagina 27