XJL Jl £- - <9 XX jt z x* X /s? yL^^; X^ ye^f^. L

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 1