A/i X3 c3 32 33 33 A/<? v~ A 23 /^r /fa*- K- ~r x3 X s? JSaa-X? X^X? 3* 3 f X XX 2 X 3 -v

Raadsnotulen en jaarverslagen

Princenhage - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 1