I Yt 'iyuf/c/c cy -7<xn u dx.n-xj' 7 <x ÓCC'CC/CÜQ (I fL-OV v /ff*) r-—;r L Xy, c/ot c/ c/c/c CsC/xx x V Ct/C^e/vn t (Y< C 7/ <v? CO c/ Of c. C' e,,_, ~,.7t rC</( cwx7. v/e/;i (U)-x./ *J4 e e<? c c v/c xJcfi -V Ci -/ X c c J'ÓtVCCVin (t 2 tyy/vciM f. Je <■7 dbniX GLO-i J-C/S' CLsi-xJ O, 77 CL/V/U Csix C/ïl> /A, v- V« tx jf<^n >- '7 OOTi 7'cc e,/ J J* *y if V Of -v -X c/c/ <LoVy -x.7 K.S tj /o d fS~i -x %JM c/ c 0^ v +sY/ tr Kt/o c<-> -> *o (/t< yj<df- CjL U'<ü t ILs t x. xj"$C C/i O C-T -v t Jé *JC, - C-> o - a 5 v ^^i': ~<7 t X C «/AJ 7 V 0 ér cc J <-«. >'CC-. of*... «/y» 7t.VL.tó, C< c, VrJt-i/cA C* /v 77/ .../- i4i V-J,> v X a i v v v t^.j 1J,U.. c7 c/„/- j /L s- l/ s fj ci« c/« y/tC/«^v >7'i f tjc "- c.. c.. X 7, c7/ '7d >»,«-»* 1 €J Cfr G -^7 /c C_7i- /c v.. V C. »y 1 JR t Cj is ^Ljul%c J «7l iV CA V 2 -7 V cC c< C c,„^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1815 | | pagina 1