- y cy Y^yY ?yy Y'j/fY t JY /yy /Y y Y <V<?" y s e e*/s y fS/S. ^YYYYy-s csfysr/ r <^r /V? ye- tST< y y-z X^ yyy y V^ >9 ss^YsseYr yf, ^ffeseyssz V. reysYrsYi/se YYYsYYtse -- 'T^yy,-t yyv ~YYYY*C^Y yYs Y St. y (YY Y'? Y/^/y Y?,y/ x-^y ^s^yy y <s •«=f0 w yoc^e yt. yt^YY sy^j? si c^y -c s yy? y^Y s i. - y? y y t L y Y~Y "Y- YYY Y S y\f 'y y ^p y^ L SL-eYl S~YY/Y?Y? t?YYs Y? Y S^S^Y-cYyY -Y S'^S~y. s£ <2 -* - •'-? y s y< Y' -'/ yC Y -Y Y UY y r yyt - v v >e «*6 <-/»<,' s.an sfejeYs-i Ye sYes.^-rs: Ye /f/ <^W YeYe t y y i- frees Yerrt y Y e-f e Y yYm. y? y re Ys -. Y ,cSe sY■- t Y i ^YPee j s?r -.-• e-e s Ye e y y* I ,Yec si *rs j r e eY< y yyf- <r <y* y y y/er st Ye? yy e sj-e YYsseSfY*,* v~V> erett t C1 St el ef ,-'.-"yyy y a/ s so y c sf s si e e est eYet Y Sty yy .6 e Y s e sYs r e e'e e r O y/yy ^y5/'^i yy eYeee esrïc et y -S-Yes yYc c^fY<~ e s-e s i enft/Yr sYtty y est so r Y lYe-'t ns-Yes?*"- f s Yn r(s Yc fn s^yen y. s r e--r^e-YYeST/CY Yet Y rertetsnstj^r^. Yi e

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1819 | | pagina 1