fj 3 - y<? xr '/fe/'y/fc Srrst /Sysy YSYS, -fry/ y&tzs v «syy r c/f<f <y JsyrSsr y yy/'^y yYyjY s s f/ fyrst ySY s t yj sfïyystysy V „y y y y S^r y r Y yYy Ssfyyyyyi Xr Y y y/ /"yy yy St* r/ f"yyyt - J yy, Y y Y/y y yyYy'y yy tc-^ y y (YYey y i*Y/ «rv X ^y^ s t Y<J ,y V/ y s~<jy y y y y/y XX, 'i/t Xc X yiry<Jiy^>/ yYy y yYy^s^y y t S'yYy y. XXVX- f-tjr^< y(f e fr r s-f ve~yt c /V yy y y(Y yes Y'Yr s, yfyyi SYt yYc Y^ yïy t '-t'yc *t-rY y yYy r v> cX SYryy y ji Y-yYyy y y X- yY-yt r^; /"C y~yy i t n? yYr y/Yy^y r>Yr y i y S"yr y yYy y yy Y>^ C^SSYÏ<S^' 6>£e ots S< fa t o x f iT ifc/ u S C Y px^yySrr x/ y/ x^ i f V r> y r ff fy iS'r-y?<rr-yj> X"x?- z x-yVx rffs <rf r f*., yfCy? y-y y 'Y y> r r r y "-y- c /r y^' s cS<rSt r Vy ,/*xz - X" V e> ey y- ',j y-Yy /V f f- r J^j/ "V/' x x?^ xr xr- t yyf c e cJ f e y f t «in yy-?' t ^-VV7^^"W7- ft 9s x*yy-- x* y<2 y y -t x <y Ó- x y^ y c xt Y--/-*y -t? s x?. xr ye? x- y x,x> x j

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1822 | | pagina 1