X X '"V y. A y sf i Y' Yig fgy-ji gg g y g t y g? gg gft y gy g f /'gg gg g/gy gg g g gg gg y g V cY y i g- y Yg y 'gy ygy ggrv y? y. gZ c Y\ cJyyz- e gy ■gy-iy g° y/ yg*' X' o£/v a* tYJ f f y g y t y. yy g fY r <rYe y g f V y<* cy ft g~Y £y j r y z A A- t^c A yaz Y gyi c y f y Y^y-i y <Y.> Y Y A c AY Y A "D egg'e g< g y, Yg y y y gfc, *--* f- f y r- fY- t-9 fYf f <S s ^y^/^t-'yt z Y-c y Ky-J £- gYy yi. g yy -y i -y J "gy-y* ygg fJ fg> fyy y t- y y YZcg, y <J fJ f. giY Yc y-/ y c yg C y yy. gyy y' 'J? i*y gyy y yr ygf ft Yt y° Y Xyj -Y ff A Y XCC /g yrf S, g y y y gi /gy yr y ■Yfi yg g y sAyt-g fY&?Z A? yoYYAY Ayt> <97 s? A fY ygyg ygg Yg /tcx YYfzc-g-i <9? e>z-~ y f f r g yg y g gy g yr g 'yy y g gyy r t r t.i-y c t AY* 9>t y g< y y t: gg y/ Y "v f Y ffy fY-e /fr Y -c £-Af Y gYYf YYY Y^-*Y yX-Yf AY g? Y< A 9* Yf-yi A /XY-e J fT* 9 /y Y t' Y? Y YxJ f (AY y tyy yg- AY, is g-~-y* A? "9' g Yf Y f g Y YA A£ I AfY r Y g YYt yf (A 9f1y- Y. t g /r y AYe Y° sz •9 A ft Y€Y fsYg ytyY yg -gy Yts gy** <- 9fY YfA Y> gy g, yygr yg t gt/yg t yr yf y g' V A< yg AY gy -g yy Y At t sY*c Y Y y g /g AY g y t g'*~ A fZ <Y<~ f Zfy f S t A /V <?<Y ft ay <rY A e A A réY - f fYf Y yyy e y gy y g Ygfy t y <7 t y y g y g g y Y g" Y g eyre <-9 s gg g -gc. gg y y -g* y*y y gyy g' -y j yyr ygf'y- - YtAyg Y Ye Yffg A t-€f£ A-Z l- fft Yf gy gr y <90 9 y g g t g~ *-e g -* fY A AY Y' SY^y Y/gy-g-t e^ fyf f g C^gf fS ly ft Yr Y g-y <<7 s t g-y -e^yg -g-gg -g y g <r-Y Y J Y f i f y g Y 'gf Y YA i fgYt A fy y-y /^y Ar y y r f yy gyg yg* y i- gyg y gy~ r g?€-zYA "AY 'f? g-l. - g?g /Ay if<Y e e y y i Y f -Y Y t g Y'-Y Y/y' Y~f y z^-g - f-g?'"gfy-f I A Yg - Y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1824 | | pagina 1