J Y Q V/ Vh\ s Y S <-Y/yftyYtPt J y s; <~y yyy Ytt Yr t' st p s' ?y c ;i- Yyfy Y yyAYYyyp -y p y t yy yy yf y^r* cs' Y yy y/ J>y yYyy yt'Sf* tr/tT j- r t-f- P y-tfo^ J? Ysp <?yt s"p SfYcf. <y J Jf f SSir r s t ,y>r>d - J t c f f, Af ?Pe i S' S; V ?V ""Psy-st ysfSPt; yP ^?W/7 *y c^fy yy y <yy A3 yy- s t <- 7 yy yc Ys' c//?i y Y<y A'' y-c p-t sY yt yt s 1 t^yYy y P t y^ yp i yfys ^-Y Y yt-ty-sp t y C- fPg-?" yVv~& fe ^V>"f *gj i J i f-c. -> "r t i; 11, fry ft' e? 2 v £f t s rrf Ylr fcjj} - u Pf S//ly i J<f ftf uPPe-e-T^g-s-z, yP fPr Cg t ^- P f St g/ te-*i *yA~- <S7-—Z-? c^i c t.t >- <J «- ^>-*r y i-<~' Jfuw 9yyyjst t p.. <-j>- c C t e>pf»ty g c;yi i r t V t-e V ^'<s'. v P- YYY»pCc^PP s -'*rPf ^S> e-P^c^y*-**■*■*.■£ J S «PVr<' -yy<s. «p c *P*~ y t?r r" J r r P - - s J s If JI f(P^ y+vigj/ P' cr cPfc-t-rf -> v tStess fPÓ-vfSy f f t fPrsscS p-tfs,. r g-jrTrS<r *nf s< <f,' P P <pps y-Yt>i :ty Y-y.J c Y t: y s e>~ c S Y" PpY iP? t p> "Y^t- -c f *-t &f <-*1 W <c S"-e #v

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1825 | | pagina 1