yy y tyxyVyy Sy <rs g /vy y/y yyy y^ yy yyyX^ xXyyyX X y yyVy y yyy?- r ^y y /X t 4 -x y y y r y y <- y-yyc-' >^y y-zyt- y y y V /'y/ y y y X x xy y v x<- y y y K v? <y y^y y y ^X y r x^'x y~x y/. (x^xw /^y>? ^x f J gr si S yyy c yy tr.y/ss-e s/r y XXi yyy/yyyyyy f's-'Sts,. g s -rSss^tJi rSs rg g t .r'g-s gSe st. /'ggg-f - <- ff cs cs/f sc "- ftsst t - c g f y<s y ft sc. y°f, st ^«r y- y-ffs- ^yX x x - r y s c s> t f y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1826 | | pagina 1