/G/ "iJy/y-yy ydy -y'y s y S i I 1 i y y 7 's' J. y 'y jy S'ys y/y. Ssyy <i-y-3 y/yé y,/ yy/'y yyyyy s's/rt* s/t s/ -/tS> "i j y/yy/ S V. y-y*/ <yy .^S y y^s s<i y yy j -> s- yy yj-x-z/eéy-jyi, yy /yy'/ yy cyS/y sy y c/ s s''2S s- a/ y y vyr^yy/y y<y/ S S 7 Yy yy-y// i ys r ysy t y1/ y y )yy-j^/yy S y y> d-ss sS s-i yy/y^>. yy, sj y< ysy r /<y. tY-m S „y,yy t Sr, 'si-? cy/1/. <±y'z r Sy s y*y s s^Z,y yf y Sy/,y/*i^ sYy //fXj&i, Ysrss st-Ass s^'"7 S yy. s/3 r t/j i /y <-' yy y *S r,,,. y y//y~ iy**>+»*v*> ss ssV++* s/s s JS' 'yj'Silt Ss S /S2f, S&' s >W- 1- sr s s s s's ><f, /str oc fs/ -' S.'st yy /j y s s.s si y/y<yfi.<yS A/^y//s//>s,ss/ss' /Asfssy/s. y /y~yy )^-/y y s éss ss ts yxs /^/TU^ -J/ y yiyV s yy/y y. A-s.;/ yf s£/ yyis? c 27» éSts' <y y-ty y" s' yy y «'-' y/,y// sy yyy^is^s. - d//ssyss jss t s sti sit s' ysy rSs s -s *ys s>> ysrnsi °C. O. <Jys"s>^ s S/ s yy«y y? y/js-y yy*^s >ys„Sss»y y ■/s^.s. yy" >y /*<■*-' A, >ss/s. y/, -~1> y <^9, z /s>- <y*y /sfAi s>y syy/yys s/ s s/ y/ y -sy~ y" S /,,ss S^st y^y^s*'- s /y-sSs f' y y ^yyy /yy y y> s-yyJ y s /f yy/y+y* sy/ss'sycy As*Ss-s77' f js s s j s Sss r /s ss y s sy-s> t's /yy A> ^y-y y/. 7*A- /^y? yf s s- yf yyyyy s-j-y-y j-y s s-f és /y */-&<>, y-n és y* s JU' t^s'yoj -7-s sr c/ ^yy- y y/^/és sAyyyS ysys?-. y y yyy-y y sf S: /y y yéss. és y.< S* S?r y S 'y -Jyty és s ty<> s /'s /y ss zé sy, >?y yAyy-s/y' d y-y-y" é^gs J J s- yv yéy^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1829 | | pagina 1